A szőlő vírusai

szolovirus_egybe A szőlőt (Vitis vinifera L. subsp. vinifera) fertőző vírusok közül a mai napig több mint 60-at írtak le, mely a fás szárú növények között kiemelkedően magas szám. Az azonosított vírusok száma rohamosan gyarapszik, ahogyan az alkalmazott diagnosztikai módszerek kapacitása és érzékenysége nő – csak 2009 és 2012 között négy, eddig teljesen ismeretlen vírust azonosítottak. A szőlőt fertőző vírusok között egyszálú és duplaszálú DNS- és RNS-vírusokat is találunk (1. táblázat), ami szintén ritkaságnak számít a fásszárú növények körében.
Gazdasági szempontból jelentős vírusokat a Closteroviridae, Secoviridae, Betaflexiviridae és Tymoviridae családokba tartozó vírusok között találunk, melyek a világ számos termőhelyén súlyos termésveszteséget és ültetvénypusztulást okoznak.
A vírusokat a tünetek alapján nem lehetséges faj szinten meghatározni – több, egymástól rendszertanilag távol álló vírus is hasonló tüneteket idézhet elő. A tünetcsoportok azonban indikációt adhatnak a vírust illetőleg, ezáltal segíthetik a célzott diagnosztikát. A fő tünetcsoportok a következők:
(Fertőző) leromlás – hátterében Secoviridae család tagjai állnak állnak. A tünetekre jellemző a levelek torzulása, törpe, bokros növekedés.
Levélsodródás – hátterében a Closteroviridae család tagjai állnak, floém-limitált vírusok. A tünetek nyár közepén jelennek meg, a levelek a fonák irányába sodródnak, sárgulnak, vagy kék fajtákon vörösödnek.
Faszöveti barázdáltság – hátterében a Betaflexiviridae család tagjai állnak. A tünetek a tőkén jelentkeznek. A tőke faszövete megduzzad, szivacsossá válik.
Egyes vírusok látens fertőzés okoznak a legtöbb fajtán, termésmennyiséget és –minőséget befolyásoló hatásuk nem tisztázott. Ennek ellenére lehet hatásuk a növény fejlődésére, habitusára, kondíciójára. Erre példa a Grapevine rupestris stem pitting-associated virus (GRSPaV), ami az egész világon, szinte minden ültetvényben megtalálható vírus, betegséget, tüneteket azonban csak bizonyos alanyfajtákon okoz. Nemrégiben igazolták azonban, hogy az GRSPaV fertőzés az egészségesnek tűnő V. vinifera fajtákon csökkenti a fürt- és bogyóméretet, valamint rontja a növény ellenállóképességét (Gambino és mtsai. 2012). Ez az eredmény rávilágít, hogy a vírusfertőzések hatását pusztán a tünetek megléte vagy hiánya alapján megítélni nehezen lehet. A vírusok hatását tovább komplikálja, hogy a természetben egy növényegyed szinte minden esetben több vírussal is fertőzött, melyek egymás hatását gyengíthetik vagy erősíthetik.
A vírusok elleni védekezés legfontosabb eszköze a patogénmentes szaporítóanyag előállítása és használata. A vírusmentes szaporítóanyag-előállítás sikere pedig jelentős mértékben függ az alkalmazott diagnosztikai eljárások érzékenységétől. A jelenleg elérhető legérzékenyebb módszer a projekt fókuszában álló az új-generációs szekvenálás.1. táblázat  
A Vitis és Muscadinia alnemzetségekben fellelt, névvel és taxonómiai besorolással rendelkező vírusok (Proceedings of the 17th Congress of the ICVG, 2012.)

Család

Nemzetség

Faj

Geminiviridae

?

Cabernet franc associated virus (GCFaV)

Caulimoviridae

Badnavirus

Grapevine vein clearing virus (GVCV)

Partitiviridae

Alphacryptovirus

Raphanus sativus cryptic virus 3 (RsCV-3) like

Beet cryptic virus 3 (BCV-3) like

Bunyaviridae

Tospovirus

Tomato spotted wilt virus (TSWV)

Closteroviridae

Closterovirus

Grapevine leafroll-associated virus 2 (GLRaV-2)

Ampelovirus

Grapevine leafroll-associated virus 1 (GLRaV-1)

Velarivirus

Grapevine leafroll-associated virus 3 (GLRaV-3)

Grapevine leafroll-associated virus 4 (GLRaV-4)

GLRaV-4 strain 5

GLRaV-4 strain 6

GLRaV-4 strain 9

GLRaV-4 strain Car

Grapevine leafroll-associated virus 7 (GLRaV-7)

Alphaflexiviridae

Potexvirus

Potato virus X (PVX)

Betaflexiviridae

Foveavirus

Grapevine rupestris stem pitting-associated virus (GRSPaV)

Trichovirus

Grapevine berry inner necrosis virus (GINV)

Vitivirus

Grapevine Pinot gris virus (GPGV)

Grapevine virus A (GVA)

Grapevine virus B (GVB)

Grapevine virus D (GVD)

Grapevine virus E (GVE)

Grapevine virus F (GVF)

Potyviridae

Potyvirus

Bean common mosaic virus (BCMV), peanut strain

Virgaviridae

Tobamovirus

Tobacco mosaic virus (TMV)

Tomato mosaic virus (ToMV)

Secoviridae

Fabavirus

Broadbean wilt virus (BBWV)

Nepovirus

Artichoke italian latent virus (AILV)

Sadwavirus

Arabis mosaic virus (ArMV)

Blueberry leaf mottle virus (BBLMV)

Cherry leafroll virus (CLRV)

Grapevine Bulgarian latent virus (GBLV)

Grapevine Anatolian ringspot virus (GARSV)

Grapevine deformation virus (GDefV)

Grapevine chrome mosaic virus (GCMV)

Grapevine fanleaf virus (GFLV)

Grapevine Tunisian ringspot virus (GTRV)

Peach rosette mosaic virus (PRMV)

Raspberry ringspot virus (RpRV)

Tobacco ringspot virus (TRSV)

Tomato ringspot virus (ToRSV)

Tomato blackring virus (TBRV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Bromoviridae

Alfamovirus

Alfalfa mosaic virus (AMV)

Cucumovirus

Cucumber mosaic virus (CMV)

Ilarvirus

Grapevine line pattern virus (GLPV)

Grapevine angular mosaic virus (GAMoV)

Tombusviridae

Carmovirus

Carnation mottle virus(CarMV)

Necrovirus

Tobacco necrosis virus D(TNV-D)

Tombusvirus

Grapevine Algerian latent virus(GALV)

Petunia asteroid mosaic virus (PAMV)

Tymoviridae

Marafivirus

Grapevine asteroid mosaic-associated virus (GAMaV)

Maculavirus

Grapevine redglobe virus (GRGV)

Grapevine Syrah virus 1 (GSV-1)

Grapevine fleck virus(GFkV)

Grapevine rupestris vein feathering virus (GRVFV)


Felhasznált irodalom:

Gambino, G. et al. (2012) Co-evolution between Grapevine rupestris stem pitting associated virus and Vitis vinifera L. leads to decreased defence responses and increased transcription of genes related to photosythesis. Journal of Experimental Botany 63(16) pp.: 5919–5933
Ferguson, B. (Szerk.) (2012) Proceedings of the 17th Congress of ICVG (http://web.pppmb.cals.cornell.edu/fuchs/icvg/)
Uyemoto, J.K. et al. (2009) Grapevine Viruses, Viruslike diseases and Other Disorders. In: Virus Diseases of Plants: Grape, Potato and Wheat
Image Collection and Teaching Resource CD.Rom. APS Press, ST. Paul, MN 55121